skip to Main Content

Programi promocije zdravja

Programi promocije zdravja

Priprava programa promocije zdravja zaposlenih za vaše podjetje

Ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu ne izvajamo zaradi inšpekcijskega nadzora in morebitne kazni. Cilj nam je boljše zdravje in počutje zaposlenih. Posledično se na podlagi dobro izdelanega programa izboljšajo tudi poslovni rezultati in zadovoljstvo naših strank.

Pozitivna naravnanost in zavezanost vodstva je bistvenega pomena za pričetek uvajanja programa. Zelo pomembna je vključenost zaposlenih in spodbujanje k čim večjemu sodelovanju. Vsaka organizacija ima svoje specifike, zato program in ukrepe vedno prilagodimo.

Programi promocije zdravja
Programi promocije zdravja
Programi promocije zdravja

Izdelamo načrt promocije zdravja

Velikokrat so kadrovske službe prezasedene, da bi se lahko poglobile v izdelavo načrta promocije zdravja, zato vam pri tem pomagamo. Od vas potrebujemo le merljive podatke, potem vse ostalo do priprave načrta opravimo sami. Na podlagi prejetih podatkov in opravljene analize stanja lahko v naslednjih letih izmerimo finančne učinke, ki jih prinaša sistematično izdelan program.

Pridobite naziv in certifikat

Program promocije zdravja pripravimo preko 7 korakov

  • Opravimo posnetek stanja, koordinacijo in spremljanje izvajanja programa promocije zdravja.
  • Pripravimo in analiziramo rezultate ankete zaposlenih.
  • Testiranje splošne telesne pripravljenosti EFB.
  • Priprava načrta in predstavitev nabora ukrepov s cilji in aktivnostmi.
  • Izvedba aktivnosti in ukrepov s predvideno časovnico.
  • Evalvacija programa – ob zaključku vsakega izobraževanja. Meritve se ponovno izvedejo po enem letu.
  • Slovesna podelitev certifikata – Zdravju prijazna organizacija.
Program promocije zdravja

Nudimo celostno izdelavo programa promocije zdravja. Ukrepi vključujejo aktivnosti usmerjene v organizacijo dela, delovno okolje in ukrepi, ki se nanašajo na posameznika individualno.

Organiziramo izobraževanja in delavnice prilagojene posameznemu podjetju. Zavedamo se, da je vsako podjetje unikatno in ima svoje posebnosti. Pripravimo analizo zdravja in tveganj za zdravje zaposlenih ter pripravimo ustrezen načrt promocije zdravja pri delu.

V primeru, da v podjetju želite sami pripraviti učinkovit načrt promocije zdravja, a potrebujete le strokovno podporo v fazah priprave, nudimo svetovanje pri pripravi načrta promocije zdravja pri delu.

Back To Top

prijavite se na

TeamVital e-novičke

Prijavite se na naše e-novičke in bodite obveščeni o zanimivih akcijah, prihajajočih ugodnostih in mnogo več!

This will close in 0 seconds