skip to Main Content

Promocija zdravja pri delu

Dobro izdelani programi izboljšajo zdravje in dobro počutje zaposlenih in s tem prinašajo številne koristi tako za delodajalca, delojemalce in celotno družbo.

Program PZD

S pomočjo analize zdravja in tveganj prilagodimo izobraževanja in delavnice vsakemu podjetju. Zavedamo se, da je vsako podjetje unikatno in ima svoje posebnosti.

Delavnice

Bi znali rešiti življenje družinskemu članu ali zaposlenemu? Osvojite neprecenljivo in učinkovito znanje o temeljnih postopkih oživljanja.

Srcu prijazno podjetje

Povečajte varnost zaposlenih, njihovih družinskih članov in strank. Znanje lahko reši življenje.

Back To Top