skip to Main Content

Zakaj vlagati v zdravje zaposlenih?

Dobro izdelani programi promocije zdravja izboljšajo zdravje in dobro počutje zaposlenih. Program prinaša številne koristi tako za delodajalce, delojemalce in celotno družbo. Seveda pod pogojem, da vam ga izdela strokovnjak.

Koristi za delodajalce

Zmanjšana odsotnost z dela za od 12 – 36%

Opravljene raziskave kažejo, da z vsakim €, vloženim v zdravje zaposlenih, prihranimo od 2,5 – 10 € zaradi manjših stroškov izostajanja od dela;

Zmanjšanje prezgodnje pojavnosti kroničnih bolezni,

Zmanjšanje invalidnosti,

Manjše tveganje za poklicne bolezni

Večja motivacija zaposlenih, ki posledično izboljša produktivnost in zadovoljstvo strank

Zmanjšana fluktuacija zaposlenih in večja pripadnost podjetju

Izboljšana delovna klima

Večji ugled in konkurenčnost podjetja

Koristi za delojemalce

Zdrav in zadovoljen delavec se lažje spopada z obremenitvami tako na delovnem mestu, kot na področju privatnega življenja

Višja raven zdravstvene pismenosti, večje funkcionalne sposobnosti

Večje zadovoljstvo pri delu in večja produktivnost

Lažja zaposljivost

Sproščeno in stimulativno delovno okolje, v katerega se delavec rad vrača

Pozitivna in skrbna podoba posameznika

Varno delovno okolje

Koristi za družbo

Ohranjanje funkcionalnih sposobnosti ljudi v kasnejšem življenjskem obdobju

Zmanjšanje prezgodnje obolevnosti zaradi kroničnih nalezljivih bolezni

Večja možnost medgeneracijskega povezovanja

Večja socialna vključenost

Pridobite naziv in certifikat Zdravju prijazna organizacija!
Zdravju prijazna organizacija

Back To Top