skip to Main Content

O programu

Program promocije zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjene vsem zaposlenim in se izvajajo za vse pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

Ne glede na velikost vaše organizacije vam omogočamo usposabljanje in orodja, ki jih potrebujete za spremembo organizacijske kulture, večje motivacije in učinkovitosti, omejitve stroškov in izboljšanje zdravega življenjskega sloga vaših zaposlenih. Naša rešitev spodbuja organizacije, da združijo znanje in vključijo vse člane skupine v oblikovanje lastnega, individualno prilagojenega programa.
Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:

  • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
  • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
  • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
  • spodbujanja osebnostnega razvoja.

Komu je program namenjen?
Program zdravja na delovnem mestu je namenjen vsem zaposlenim in hkrati obvezen za vse organizacije.

CILJ načrtovanja zdravja zaposlenih je doseganje dolgoročnih sprememb v organizaciji, ki podpira zdrav življenjski slog in zdrave izbire posameznika.

Pridobite naziv in certifikat Zdravju prijazna organizacija!
Zdravju prijazna organizacija

Back To Top