skip to Main Content

Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu

Stres na delovnem mestu, še posebej, če traja dalj časa, negativno vpliva na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih ter je pogost vzrok nižje storilnosti in bolniške odsotnosti. Delavnica obsega interaktivno svetovalno predavanje, delo na lastnih primerih in učenje tehnik za spoprijemanje s stresom. Namen delavnice je poučiti udeležence, da sami zavzamejo aktivno vlogo pri prepoznavanju in uravnavanju stresa. Vsebinsko je prilagojena konkretnim dejavnikom stresa, ki so jim izpostavljeni udeleženci (zahteve dela, medosebni odnosi, organizacijska klima, itd.).

Komunikacija za zdrave odnose

Slaba komunikacija ali pomanjkanje komunikacije v podjetjih beleži rekordne finančne izgube. Kadar so šumi v komunikaciji, ko prihaja do konfliktov, tudi tistih nevidnih, kadar ni resnice v komunikaciji, tedaj se vedno soočamo s slabimi, celo uničevalnimi odnosi, ki se v podjetju kažejo v delovni neučinkovitosti, prezentizmu in absentizmu. Komunikacija močno vpliva na počutje, delovno klimo in celotno zdravje podjetja. Če se v komunikaciji ne usposabljamo, ni pričakovati konstruktivnosti in medsebojnega spoštovanja. V dodaten izziv je dialoška komunikacije, ki je temelj vsakega uspešnega odnosa. In mimo odnosov ne moremo, saj le ti kažejo moč in odličnost podjetja. Torej, dobra komunikacija vzpostavlja sodelovalne poslovne/zaposlitvene odnose, ki rezultirajo v dobrem zdravju posameznika, ki posledično kot zdrava oseba deluje optimalno in podjetju ustvarja prihodek.

Izgorelost na delovnem mestu

Izgorelost se razvija počasi, tekom let. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so sprva prisotne visoke delovne zahteve, visoka stopnja stresa na delovnem mestu in visoka pričakovanja. Zahteve dela so višje od resursov, delo pa ne izpolnjuje posameznikovih pričakovanj. Sčasoma posameznik postane kronično utrujen, pojavita se psihična in fizična izčrpanost. Lahko se pojavijo tudi motnje spanja in druge zdravstvene težave, kot je glavobol in različne bolečine. Kasneje se pojavijo apatija, depresivnost, dolgočasje, negativen odnos do dela. Posameznik postane ciničen, ravnodušen (depersonalizacija). V zadnji stopnji procesa izgorevanja posameznik občuti obup in nemoč. Do samega sebe čuti odpor, prav tako do drugih ljudi in vseh stvari, lahko se pojavijo občutki krivde, nezadostnosti.

Delavnica vključuje vsebine:

  • bolje spoznati samega sebe,
  • pozitivno razmišljanje,
  • izvor in funkcija stresa, telesne, psihične, socialne posledice stresa,
  • prepoznavanje stresorjev in stresnih reakcij pri posamezniku,
  • usmeritve in priporočila za spoprijemanje s stresom (izdelava osebnega načrta za spoprijemanje s stresom),
  • preventivno delovanje – predvidevanje, načrtovanje, razporeditev nalog, dela, časa, ravnotežje delo/družina/prosti čas…,
  • umirjanje stresne reakcije, prekinitev avtopilota, prevzem kontrole nad seboj,
  • metoda čuječnosti, sproščanje, relaksacijske tehnike.

Delovni in prosti čas zaposlenih sta medsebojno povezana. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga v organizaciji in izvedba ukrepov za izboljšanje je zaveza tako delodajalcev, kot zaposlenih v organizaciji. Telesne in gibalno-športne aktivnosti so pomemben dejavnik pri odpravljanju posledic preobremenjenosti na delovnem mestu in izgorelosti. Gibanje pomaga pri izboljšanju in vzdrževanju motoričnih ter funkcionalnih sposobnosti organizma, kar ima pozitivne učinke na naše počutje. Gibalno-športno kulturo v organizaciji lahko razumemo tudi kot “management proti obremenitvam in stresom” v delovnem okolju.

Ker je gibanje eden najbolj učinkovitih ukrepov pri prečevanju stresa in izgorelosti, priporočamo izvedbo delavnice Nordijske hoje. Že preprosta hoja je učinkovita antistresna terapija. Vsebina delavnice Nordijska hoja.

Poleg teoretičnega dela je delo usmerjeno predvsem v individualne vaje, delo in razmišljanje o sebi, kar pripomore k pripravi učinkovitega akcijske načrta in prenosu le-tega v prakso.

Priporočljivo št. udeležencev: do 25 / termin.

Čas trajanja: 2 šolski uri oz. po dogovoru.

Pridobite naziv in certifikat Zdravju prijazna organizacija!
Zdravju prijazna organizacija

Izgorelost pri delu
Back To Top