skip to Main Content
ASI - Aktivno staranje

Projekt ASI se izvaja pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Namen projekta je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

V podjetju TeamVital izvajamo vse aktivnosti v okviru programa ASI »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«:

1. SKLOP A: Nudimo podporo podjetjem s svetovanjem in pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

V podjetju TeamVital imamo dolgoletne izkušnje in reference za pripravo strategije starejših zaposlenih. Dobro zastavljena strategija je osnova za pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih.

Glavni elementi vaše strategije bodo naslednji:
1. PRIPRAVA ANALIZE TRENUTNEGA STANJA;
2. STRATEGIJA IN CILJI PODJETJA;
3. PRIPRAVA NAČRTA UKREPOV za učinkovito razvijanje kompetenc starejših zaposlenih;
4. IZVEDBA UKREPOV;
5. EVALVACIJA PROGRAMA;

Do sedaj imamo izdelanih vrsto strategij na področju izobraževanj in celostnih načrtov za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih.

2. SKLOP B1: Priprava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih;
Za vsakega zaposlenega, ki ste ga vključili v projekt, pripravimo načrt razvoja.

3. SKLOP B: Izvedba izobraževanj

V okviru javnega povabila smo zunanji izvajalec in bomo izvajali aktivnosti iz obeh sklopov (A in B – priprava strategije in izvedba izobraževanj).
Nudimo izvedbo izobraževanj skupaj z izvajalci različnih področij (mehke veščine, računalništvo, tuji jeziki, zdravja zaposlenih, splošna in poklicno specifična izobraževanja).

Z veseljem vam nudimo več informacij o pripravi strategije in izvedbi aktivnosti za vaše podjetje.

Pokličite nas: +386 41 789 232 ali pošljite e-mail: info@teamvital.si

Želim več informacij
info@teamvital.si

Back To Top