skip to Main Content
ASI - Aktivno staranje

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 (JP ASI 2021)

Projekt ASI se izvaja pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Sklad je 16. aprila 2021 v Uradnem listu RS št. 61/2021 in na spletni strani objavil razpis v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«. Namen projekta je spodbuda in podpora podjetjem pri pripravi strategij k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Rok za oddajo vlog je potekel 23. 4. 2021.

V podjetju TeamVital izvajamo vse aktivnosti v okviru programa ASI »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«. V letu 2017 in 2019 smo aktivno sodelovali in nudili pomoč podjetjem pri pripravi strategije, pripravi NOPR planov izobraževanj in organizaciji izobraževanj.

1. SKLOP A: Nudimo podporo podjetjem s svetovanjem in pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih 

V podjetju TeamVital imamo dolgoletne izkušnje in reference za pripravo strategije starejših zaposlenih. Dobro zastavljena strategija je osnova za pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih. Vsa sredstva za pripravo strategije prejmete 100 % povrnjena.

Glavni elementi vaše strategije bodo naslednji:
1. PRIPRAVA ANALIZE TRENUTNEGA STANJA;
2. STRATEGIJA IN CILJI PODJETJA;
3. PRIPRAVA NAČRTA UKREPOV za učinkovito razvijanje kompetenc starejših zaposlenih;
4. IZVEDBA UKREPOV;
5. EVALVACIJA PROGRAMA;

Do sedaj imamo izdelanih vrsto strategij na področju izobraževanj in celostnih načrtov za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih.

2. SKLOP B1: Priprava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (NOPR);
Za vsakega zaposlenega, ki ste ga vključili v projekt, pripravimo načrt razvoja.

3. SKLOP B: Izvedba izobraževanj

V okviru javnega povabila smo zunanji izvajalec in bomo izvajali aktivnosti iz obeh sklopov (A in B – priprava strategije in izvedba izobraževanj).
Nudimo izvedbo izobraževanj skupaj z izvajalci različnih področij (mehke veščine, računalništvo, tuji jeziki, zdravja zaposlenih, splošna in poklicno specifična izobraževanja).

Z veseljem vam nudimo več informacij o pripravi strategije in izvedbi aktivnosti za vaše podjetje.

Pokličite nas: +386 41 789 232 ali pošljite e-mail: info@teamvital.si

Želim več informacij
info@teamvital.si

Back To Top