skip to Main Content
e-prirocnik-promocija-zdravja-na-delovnem-mestu-naslovna-stran-page-001

Priročnik za uspešno izvedbo programa promocije zdravja na delovnem mestu

NAREDITE KORAK K PROGRAMU ZDRAVJA ZAPOSLENIH

Osveščeni zaposlovalci prepoznavajo zdrav kolektiv, kot osnovo za doseganje poslovne uspešnosti. Spodbuda k uveljavljanju zdravega okolja prispeva k dobrim medsebojnim odnosom in je doprinos družbeni odgovornosti. Nenazadnje je skrb za zdravje zaposlenih utemeljena tudi z zakonsko regulativo, saj po zakonu (ZVZD-1) izhaja, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

V priročniku pridobite:

  • Smernice za pripravo in načrt promocije zdravja na delovnem mestu
  • Smernice za ergonomijo
  • Smernice za zdrave zaposlitvene odnose in dobro počutje

PRIJAVA

Za priročnik kliknite na Prijavo

logo-813179_640

* Na posredovani elektronski naslov boste prejeli E-priročnik Promocija zdravja na delovnem mestu v pdf obliki.

Back To Top