skip to Main Content

Priprava programa promocije zdravja za vaše podjetje

Ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu ne izvajamo zaradi inšpekcijskega nadzora in kazni, temveč nam mora biti cilj boljše zdravje in počutje zaposlenih. Posledično se izboljšajo tudi poslovni rezultati in zadovoljstvo naših strank.

Pozitivna naravnanost in zavezanost vodstva je bistvenega pomena za pričetek uvajanja programa. Zelo pomembna je vključenost zaposlenih in spodbujanje k čim večjemu sodelovanju. Vsaka organizacija ima svoje specifike, zato program in ukrepe vedno prilagodimo.

Velikokrat so kadrovske službe prezasedene, da bi se lahko poglobile v izdelavo načrta promocije zdravja, zato vam pri tem pomagamo. Od vas potrebujemo le merljive kazalnike stanja zaposlenih, vse ostalo do faze priprave načrta opravimo sami.

Program promocije zdravja opravimo preko 7 korakov:

 1. Opravimo posnetek stanja, koordinacijo in spremljanje izvajanja programa promocije zdravja.
 2. Pripravimo in analiziramo rezultate ankete zaposlenih.
 3. Testiranje splošne telesne pripravljenosti EFB.
  Tovrstno testiranje pokaže splošno telesno pripravljenost zaposlenih. Rezultati so dobra podlaga pripravi ukrepov.
 4. Priprava načrta in predstavitev nabora ukrepov s cilji in aktivnostmi.
  V programu se upoštevajo tudi aktivnosti, ki se v podjetju že izvajajo. Če se vodstvo podjetja odloči za intervencijo, lahko nadaljujemo z začetimi aktivnostmi.
 5. Izvedba aktivnosti in ukrepov s predvideno časovnico;
 6. Evalvacija programa – ob zaključku vsakega izobraževanja. Meritve se ponovno izvedejo po enem letu.
 7. Slovesna podelitev certifikata.

Nudimo celosten program Programa promocije zdravja. Programi vključujejo aktivnosti usmerjene v organizacijo dela, delovno okolje in ukrepi, ki se nanašajo na posameznika individualno.

Organiziramo izobraževanja in delavnice prilagojene posameznemu podjetju saj se zavedamo, da je vsako podjetje unikatno in ima svoje posebnosti. Pripravimo analizo zdravja in tveganj za zdravje zaposlenih ter pripravimo ustrezen načrt promocije zdravja pri delu.

V primeru, da v podjetju želite sami pripraviti učinkovit načrt promocije zdravja, a potrebujete samo spremljanje, svetovanje in strokovno podporo v vseh fazah priprave, nudimo svetovanje za pripravo načrta promocije zdravja pri delu.

Back To Top