skip to Main Content

Soočanje s stresom

1. Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Stres na delovnem mestu, še posebej, če traja dalj časa, negativno vpliva na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih ter je pogost vzrok nižje storilnosti in bolniške odsotnosti. Delavnica obsega interaktivno svetovalno predavanje, delo na lastnih primerih in učenje tehnik za spoprijemanje s stresom. Namen delavnice je poučiti udeležence, da sami zavzamejo aktivno vlogo pri prepoznavanju in uravnavanju stresa. Vsebinsko je prilagojena konkretnim dejavnikom stresa, ki so jim izpostavljeni udeleženci (zahteve dela, medosebni odnosi, organizacijska klima, itd.).

Delavnica vključuje vsebine:

  • izvor in funkcija stresa, telesne, psihične, socialne posledice stresa,
  • prepoznavanje stresorjev in stresnih reakcij pri posamezniku,
  • usmeritve in priporočila za spoprijemanje s stresom (izdelava osebnega načrta za spoprijemanje s stresom),
  • preventivno delovanje – predvidevanje, načrtovanje, razporeditev nalog, dela, časa, ravnotežje delo/družina/prosti čas…,
  • umirjanje stresne reakcije, prekinitev avtopilota, prevzem kontrole nad seboj,
  • metoda čuječnosti, sproščanje, relaksacijske tehnike.

Priporočljivo št. udeležencev: do 25 / termin.

Čas trajanja: 2 šolski uri oz. po dogovoru.

2. Komunikacija za zdrave zaposlitvene odnose

Slaba komunikacija ali pomanjkanje komunikacije v podjetjih beleži rekordne finančne izgube. Kadar so šumi v komunikaciji, ko prihaja do konfliktov, tudi tistih nevidnih, kadar ni resnice v komunikaciji, tedaj se vedno soočamo s slabimi, celo uničevalnimi odnosi, ki se v podjetju kažejo v delovni neučinkovitosti, prezentizmu in absentizmu. Komunikacija močno vpliva na počutje, delovno klimo in celotno zdravje podjetja. Če se v komunikaciji ne usposabljamo, ni pričakovati konstruktivnosti in medsebojnega spoštovanja. V dodaten izziv je dialoška komunikacije, ki je temelj vsakega uspešnega odnosa. In mimo odnosov ne moremo, saj le ti kažejo moč in odličnost podjetja. Torej, dobra komunikacija vzpostavlja sodelovalne poslovne/zaposlitvene odnose, ki rezultirajo v dobrem zdravju posameznika, ki posledično kot zdrava oseba deluje optimalno in podjetju ustvarja prihodek.

  • 2 ali 6 urno usposabljanje v dialoški komunikaciji (teorija + praksa + smernice za novo izpopolnjeno delovanje).
  • 2 ali 6 urno izobraževanje v mediacijskih tehnikah (teorija + praksa + smernice za novo izpopolnjeno delovanje).

Čas trajanja: po dogovoru.

3. Izobraževanje za duševno zdravje

Sodobni človek je notranje, duševno vedno bolj prazen. Če skrbimo za telo in intelekt je prav, da poskrbimo tudi za notranji jaz, duhovno in duševno komponento. Vedno več ljudi povprašuje po duhovnih vsebinah, tudi zaposleni znotraj delovnega okolja iščejo notranje zadovoljstvo. Čeprav v Sloveniji še ni praksa, v tujini pa že uveljavljen model, da podjetja podpirajo osebnostna, duhovna in verska izobraževanja, to ni razlog, da podjetje ne postane nova-dobra praksa ohranjanja duševnega zdravja zaposlenih.

  • 2 ali 6 urno usposabljanje v osebnostni rasti (teorija + praksa + smernice za novo izpopolnjeno delovanje).
  • 2 ali 6 urno izobraževanje v duhovnosti, veri in delovni uspešnosti (teorija + praksa + smernice za novo izpopolnjeno delovanje).

Čas trajanja: po dogovoru.

Pridobite naziv in certifikat Zdravju prijazna organizacija!
Zdravju prijazna organizacija

Stres na delovnem mestu
Back To Top