skip to Main Content
ASI - Aktivno staranje

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 26.7.2019 okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI objavil že 2. javno povabilo, kjer lahko podjetja pridobite sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih. Na voljo je tokrat kar 10 milijonov evrov sredstev.

V podjetju TeamVital izvajamo vse aktivnosti v okviru programa ASI »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«:

1. POMOČ IN SVETOVANJE pri prijavi na razpis.

Za več informacij o razpisu in prijavi na razpis pokličite 041 789 232 ali pošljite e-mail: info@teamvital.si

2. SKLOP A: Podpora podjetjem pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih.

Dobro zastavljena strategija je osnova za pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih. Imamo dolgoletne izkušnje in reference za pripravo strategije upravljanja starejših zaposlenih. Do sedaj imamo izdelanih več strategij in celostnih načrtov za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih.

3. SKLOP B: Izvedba izobraževanj.

V okviru javnega povabila smo zunanji izvajalec in bomo izvajali aktivnosti iz obeh sklopov (A in B – priprava strategije in izvedba izobraževanj).

Želim več informacij
info@teamvital.si

Back To Top